Site logo

Boinn Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2022 bronnta

Bronnadh boinn Sheosaimh Mhic Dhonncha ar 55 club CLG ó gach cearn den tír ag ócáid speisialta ag Páirc an Chrócaigh, oíche Aoine, an 2 Nollaig. 

Bronnadh an méid is mó bonn riamh ag ócáid na bliana seo, rud a tharla go díreach mar gheall ar an ardú suntasach atá tagtha ar rannpháirtíocht sa scéim go náisiúnta. Sé bhonn cré-umha agus tríocha a bhronnadh ar an oíche, chomh maith le sé bhonn airgid déag agus trí bhonn óir. Bronnadh na boinn ar chlubanna mar aitheantas ar an obair a rinne siad le linn 2022 leis an Ghaeilge a chur chun cinn ar an talamh sna gcumainn, agus le cur le húsáid agus feiceálacht na teanga i measc ballraíocht na gclubanna. 

Ina hóráid ar an oíche, mhol Gráinne Mc Elwain, Cathaoirleach an Choiste Náisiúnta Gaeilge CLG, an obair atá déanta ag clubanna na tíre seo. Dúirt sí go bhfuil rian na fondúireachta le feiceáil i gClubanna de chuid CLG ó cheann ceann na tíre – idir chomharthaíocht Ghaeilge, laethanta teaghlaigh, ranganna Gaeilge, tráthanna ceisteanna agus go leor eile. 

Deir Caitríona Nic Seoin, Bainisteoir Forbartha le Glór na nGael, go bhfuil athruithe suntasacha tagtha ar an scéim le bliain anuas agus go bhfuil béim ar leith a chur ar an ghluaiseacht náisiúnta agus an chomhpháirtíocht idir chlubanna. Baintear seo amach trí fhóraim rialta idir chlubanna, comhimeachtaí le comhairlí áitiúla, agus Blitzchomórtas Náisiúnta na Fondúireachta, atá tosaithe i mbliana. Rinne sí comhghairdeas ach go háirithe leis an trí chlub a bhain bonn óir amach in 2022, agus dúirt sí go raibh na moltóirí iontach tógtha leis an tiomantas agus dílseacht a léirigh siad don teanga, agus leis an chomhoibriú idir iad agus a gcuid pobail áitiúla. 

Is in ómós do Sheosamh ‘Joe’ Mac Donncha (1953-2016) a ainmníodh an Fhondúireacht seo. Fear le háireamh a bhí i Joe a bhain go leor amach dó féin agus do phobal na tíre seo i gcoitinne le linn a shaol. D’éirigh leis an post is airde a bhaint amach sa Chumann Lúthchleas Gael, thóg sé Corn Mhic Cárthaigh leis siar go Gaillimh mar iománaí agus bhí sé ina phríomhfheidhmeannach agus mar chathaoirleach ar chuid de mhóreagraíochtaí na tíre seo, Foras na Gaeilge ina measc.

Thíos tá liosta na gclub a bhain bonn amach in 2022. Tá clárúchán na bliana seo anois ar oscailt agus fáilte roimh chlubanna úra clárú i gcónaí. 

Bonn Óir: 

 • Bearna – Na Forbacha (Iománaíocht)
 • Na Gaeil Óga, Baile Átha Cliath
 • Toigh Chonnachta, Contae an Dúin 


Bonn Airgid: 

 • Droichead Mhaigh Eo, Contae an Dúin
 • Eoghan Rua, Cill Chua, Contae an Dúín
 • Ard Ghlais, Contae an Dúin 
 • Lámh Dhearg, Béal Feirste 
 • Ruairí Óg CLG, Bun Abhann Dalla, Contae Aontroma
 • Raonaithe na Croise CLG, Contae Ard Mhacha
 • Cill Uird CLG, Contae Chorcaí 
 • Mungairit Naomh Póil CLG, Contae Luimnigh
 • Tír na nÓg CLG, Contae Aontroma
 • Roibeard Eiméid CLG, Sleacht Néill, Contae Dhoire
 • Naomh Columba CLG, Gleann Cholm Cille, Contae Dhún na nGall 
 • Éire Óg CLG, An Charraig Mhór, Contae Thír Eoghain
 • Peil na mBan Charna, Contae na Gaillimhe
 • An Spidéal CLG, Contae na Gaillimhe
 • Oileáin Árann CLG, , Contae na Gaillimhe
 • Na Mistéalaigh CLG, Caisleán an Bharraigh
 

Bonn Cré-umha: 

 • An Craobh Rua CLG, An Bearach, Contae Thír Eoghain
 • Naomh Feichín, Contae Lú
 • Áth Troim, Contae an Mhí
 • Conn Mag Aoidh, Contae Aontroma
 • Mac Uílín CLG, Contae Aontroma
 • Oirthear Bhéal Feirste, Contae Aontroma 
 
 • Clann Éireann, Contae Ard Mhacha
 • Clogthithe Lusca, Baile Átha Cliath
 • Naomh Eoin, Baile an tSaoir, Baile Átha Cliath
 • Cill Mochuda Ná Crócaigh, Baile Átha Cliath
 • Teach an Dá Mhíle, Contae Chill Dara
 • Áth Í, Contae Chill Dara
 • Cill Droichid, Contae Chill Dara
 • Fíodh Alúine, Contae Chill Dara
 • Na Magha CLG, Contae Dhoire
 • Naomh Colm CLG, Baile na Scríne, Contae Dhoire
 • Naomh Mhuire CLG, Nua Chongbháil, Contae Dhoire
 • Gaeil Fhánada, Contae Dhún na nGall
 • Gaeil Leitir Ceanainn, Contae Dhún na nGall
 • Gaeil Inis Ceithleann CLG, Contae Fear Manach
 • An Chéad Chumann CLG, An Baile Nua, Contae Fear Manach
 • Cumann Mhig Uidhir, An t-Iompú, Contae Fear Manach
 • Uí Chonaill CLG Doire Uí Loin, Contae Fear Manach
 • Seamróga Tigh Mór, Contae Fear Manach
 • Naomh Pádraig CLG, Domhnach,Contae Fear Manach
 • Dún Mhór Mhic Eil, Contae na Gaillimhe
 • Cinn Mhara, Contae na Gaillimhe
 • Cathair Loistreáin CLG, Contae na Gaillimhe
 • Áth an tSléibhe, Contae Luimnigh
 • Dún Bleisce, Contae Luimnigh
 • Áth Dara Peil na mBan, Contae Luimnigh
 • Áth Dara Camógaíocht, Contae Luimnigh
 • Coillte Mach CLG, Contae Mhaigh Eo
 • Naomh Pádraig CLG, Domhnach Mór, Contae Thír Eoghain
 • An Clochar Éire Óg, Contae Thír Eoghain
 • Piarsaigh an Ghallbhaile, Contae Thír Eoghain