Site logo

Boinn Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2021 Bronnta

Bhronn Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Labhrás Mac Carthaigh, boinn Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2021 ag ócáid speisialta ag Páirc Naomh Éanna, Baile Buadáin oíche Chéadaoine, an 16 Márta.

Sé bhonn cré-umha agus fiche a bhronnadh ar an oíche, chomh maith le sé bhonn airgid agus cúig bhonn óir. Bronnadh na boinn ar chlubanna ó gach cearn den tír, mar aitheantas ar an obair a rinne siad le linn 2021 leis an Ghaeilge a chur chun cinn ar an talamh sna gcumainn, agus le cur le húsáid agus feiceálacht na teanga i measc ballraíocht na gclubanna. Tugadh aitheantas ar leith ar an oíche do na clubanna siúd a fuair bonn sa bhliain 2020, agus nach raibh deis acu ócáid cheiliúrtha a bheith acu go dtí seo.

In óráid an Uachtaráin mhol sé an obair atá déanta ag clubanna na tíre seo ‘Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le gach club a bheidh ag fáil bonn óir, airgead nó cré-umha anocht mar aitheantas ar a gcuid oibre ag cur chun cinn na Gaeilge ina gcuid clubanna. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leo siúd, chomh maith, a bheidh ag fáil bonn óir a chuaigh faoi mholtóireacht sa bhliain 2020. Molaim go mór a gcuid iarrachtaí ar fad.’

‘Molaim go mór obair ár gcuid páirtnéirí sa scéim seo, Glór na nGael, freisin. Tá muid an-bhuíoch as an obair iontach a bhíonn idir lámha acu ó cheann ceann na bliana. Is mór againn an pháirtnéireacht seo. Tá cur chun cinn na Gaeilge, agus cur chun cinn na gcluichí trí Ghaeilge an-tábhachtach dúinn, agus níl bealach níos fearr leis seo a dhéanamh ná tríd an scéim seo’

Deir Caitríona Nic Seoin, Bainisteoir Forbartha le Glór na nGael gur ábhar misnigh é rannpháirteachas na gclubanna sa scéim, agus go spreagann obair na gclubanna baill foirne Ghlór na nGael gach uile bliain agus iad i mbun timireacht leo agus moltóireacht orthu. Rinne sí comhghairdeas ach go háirithe leis an chúig chlub a bhain bonn óir amach in 2021, agus dúirt sí go raibh na moltóirí iontach tógtha le seasmhacht s’acu i dtaobh na teanga de, agus leis an tionchar teanga a bhí le feiceáil go sonrach i bpobail áitiúla na gcumainn.

Is in ómós do Sheosamh ‘Joe’ Mac Donncha (1953-2016) a ainmníodh an Fhondúireacht seo. Fear le háireamh a bhí i Joe a bhain go leor amach dó féin agus do phobal na tíre seo i gcoitinne le linn a shaol. D’éirigh leis an post is airde a bhaint amach sa Chumann Lúthchleas Gael, thóg sé Corn Mhic Cárthaigh leis siar go Gaillimh mar iománaí agus bhí sé ina phríomhfheidhmeannach agus mar chathaoirleach ar chuid de mhóreagraíochtaí na tíre seo, Foras na Gaeilge ina measc.

Thíos tá liosta na gclub a bhain bonn amach in 2021. Tá tuilleadh eolais maidir le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ar fáil ag www.glornangael.ie/clg

 

Bonn Óir:

Tuar Mhic Éadaigh CLG

Cumann Peil na mBan Maigh Cuilinn

An Cheathrú Rua CLG

Cárna Caiseal CLG

Cumann Caide na Gaeltachta


Bonn Airgid:

Bearna – Na Forbacha (Iománaíocht)

An Ríocht CLG

Naomh Peadar CLG, An Lorgain

Baile Buadáin, Naomh Éanna CLG

Naomh Colmcille CLG, An Charraig Mhór

An Clochán Liath CLG

 

Bonn Cré-umha:

Cabán tSíle CLG

Clanna Gael Fontenoy CLG

Fánaithe Baile Buadáin CLG

Na Cloigthithe CLG

Naomh Barróg CLG

Naomh Pádraig CLG, Domhnach Bat

Sairséalaigh Leamhcáin CLG

Cill Mhichíl CLG

An Ghleann CLG

Ard Ghlais CLG

Clann na Banna CLG

Baile Mhic an Aba CLG

Na Piarsaigh CLG, Eanach Mór

Uí Raithilligh CLG, Tailte an Choláiste

Achadha Mórdha CLG

Baile Éilís CLG

Mainistir Eimhín CLG

Nás na Ríogh CLG

Na Piarsaigh CLG, Doire Trasna

Naomh Trea CLG

Baile na nGallóglach CLG

Bealach na Leice CLG

Naomh Iósaf Eadarnaigh CLG

Mungairit Naomh Póil CLG

Peil na mBan – Pailís Ghréine CLG

Gaeil Mhaigh Eo CLG