Site logo
Nol 01
Oíche mhór cheiliúrtha ag Páirc an Chrócaigh agus boinn Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2023 bronnta

Bronnadh boinn aitheantais Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2023 ag searmanas speisialta i bPáirc an Chrócaigh oíche Aoine, an 1 Nollaig 2023. Bhuaigh 55 club ó gach cearn den tír boinn chré-umha, airgid nó óir as a gcuid iarrachtaí, a gcuid oibre agus a dtiomantas do chur chun cinn na Gaeilge. Ba í an craoltóir spóirt […]

Nol 01
An tAth. Tadhg Furlong, iar-stiúrthóir Ghlór na nGael, ar shlí na fírinne

Glacadh le rún comhbhróin inniu ag cruinniú Bhoird Stiúrtha Ghlór na nGael le teaghlach agus cairde an Athar Tadhg Furlong a fuair bás ar 27 Samhain 2023.  Bhí an tAth. Tadhg mar shagart paróiste sa Cheapach, Co Tiobraid Árann, nuair a fuair sé bás.  Chaith an tAth Furlong níos mó ná 10 mbliana mar Stiúrthóir […]

Sam 16
GRADAIM Fiontraí Óg na Bliana 2023 bainte ag Mia Nic Dáibhéid ó Anagaire, Dún na nGall agus ag Fíricí Fánacha, ceathrar fear óg ó Chorcra Dhuibhne

Thug Mia Nic Dáibhéid as Anagaire agus “Fíricí Fánacha”, ceathrar fear óg ó Chorcra Dhuibhne leo Gradaim ‘Fiontraí Óg na Bliana 2023’ ag mórócáid Gradaim Gnó na hÉireann sa Hogan Suite i bPáirc an Chrócaigh ar an 15ú Samhain 2023. Ba í Mary Kennedy, an láithreoir clúiteach teilífíse a bhronn na gradaim i mbliana. Is […]

Sam 15
GRADAIM Gnó na hÉireann bronnta ar 146 gnólacht

Bronnadh comharthaí GRADAIM Gnó na hÉireann 2023 ar 146 gnólacht ag mórócáid i Páirc an Chrócaigh inniu an 15ú Samhain 2023. Ina measc na gnólachtaí bhí Tesco Ireland, JD Wetherspoon, agus Trócaire. Is í an láithreoir teilifíse Mary Kennedy a bhronn na Gradaim, agus ba í Sinéad Ní Uallacháin a bhí mar bean an tí. […]

Sam 14
Lá Traenála na gCúntóirí Teanga

Bhí cúntóirí ón na naoi gceantar a bhfuil Scéim na gCúntóirí Teanga a reachtáil ann, i láthair ag lá traenála a d’eagraigh Glór na nGael in oifigí Foras na Gaeilge ar Sráid Amien i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo (06/11/23). Feidhmíonn na cúntóirí i scoileanna atá suite i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i Líonraí […]

Sam 14
Cruinniú Boird Ghlór na nGael 4 Samhain 2023 – Cinntí

Tá sé fógraithe ag Glór na nGael go bhfuil luach breis agus €71,150 i ndeontais ceadaithe ag an cheanneagraíocht do ghrúpaí pobail agus do chlubanna CLG tríd na scéimeanna Bláthú agus Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha (FSMD). Fógraíodh an méid seo ag cruinniú de chuid an Bhord Stiúrtha i gCill Airne ag an deireadh seachtaine. Dhá […]