Site logo
Beal 24
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse – Comhairle Contae Chiarraí agus Glór na nGael

Tá Comhaontú Leibhéal Seirbhíse aontaithe agus sínithe idir Comhairle Contae Chiarraí (CCC) agus Glór na nGael maidir le fostú agus bainistiú Oifigeach Pleanála Teanga do Phlean Teanga Chathair Saidhbhín.   Ag cruinniú idir an dá pháirtí in oifigí CCC shínigh Christy O’Connor, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha CCC, Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael an comhaontú.  […]

Beal 17
Tionchar dearfach ag deontais na Fondúireachta ar chlubanna

Tá infheistíocht ar luach €23,820 déanta ag Glór na nGael agus Cumann Luthchleas Gael le cúpla seachtain anuas chun cuidiú le cur chun cinn na Gaeilge tríd an scéim Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Beidh tionchar dearfach aige seo ar chlubanna na scéime agus ar an teanga féin. Is deis iontach é seo chun na ceantair […]

Beal 16
Bláthú ’23 – Ionad Naomh Pádraig Dobhar

Sa bhliain 2023 ceadaíodh maoiniú suntasach ar luach €40,000 do 41 ghrúpa Gaeilge ar fud  na tíre faoin scéim Bláthú, scéim miondeontais do choistí pobail atá riartha ag Glór na nGael. Trí mhaoiniú na scéime seo, cuireadh tacaíocht ar fáil do raon leathan gníomhaíochtaí, lena n-áirítear ócáidí, imeachtaí, siúlóidí, ranganna agus fiú amháin turasanna ó […]

Beal 13
Lá fiúntach eile ag Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta do Choistí Pobail

Tháinig 23 ionadaí ó 17 choiste pobail le chéile san Óstán Radisson Blu in Áth Luain don dara Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta do Choistí Pobail a d’eagraigh Glór na nGael i mbliana. Bíonn na ceardlanna seo á reáchtáil ag Glór na nGael cúpla uair sa bhliain le deis a thabhairt do na coistí pobail, coistí […]

Beal 12
Rath ar Lá Spraoi na Gaeilge

Bhí rath ar Lá Spraoi na Gaeilge i Leitir Ceanainn Dé Sathairn nuair a d’fhreastal na céadta ar na himeachtaí teaghlaigh. Tháinig na sluaite de níos mó ná 500 duine chuig na himeachtaí a eagraíodh ag Glór na nGael i gcomhpháirt le Líonra Leitir Ceanainn ar 11 Bealtaine. Tá Leitir Ceanainn, Baile Seirbhíse Gaeltachta, aitheanta […]

Beal 12
‘Monopoly Junior as Gaeilge’ seolta i Leitir Ceanainn

Tá áthas mór orainn a fhógairt go bhfuil Monopoly Junior, an cluiche bord iontach seo do leanaí, ar fáil anois as Gaeilge! Seoladh an cluiche ar an Satharn, 11 Bealtaine i Leitir Ceanainn, áit ar bhailigh na sluaite chun taitneamh a bhaint as ócáid spleodrach ‘Lá Spraoi na Gaeilge’ a d’eagraigh Rannóg Teaghlaigh Ghlór na […]