Site logo

Blitzchomórtais do scoileanna urraithe ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha

Os cionn céad scoil le páirt a ghlacadh i mblitzchomórtais urraithe ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha

I dtionscnamh úrnua chun pobal Gaelach níos láidre a chothú agus an Ghaeilge a chur chun cinn tá maoiniú suntasach á chur ar fáil ag Glór na nGael do chlubanna Chumann Lúthchleas Gael (CLG) ar fud na tíre le blitzchomórtas a eagrú idir bhunscoileanna nó meánscoileanna ina gceantair feidhme féin.

Mar thoradh ar phróiseas mheasúnaithe a rinneadh roimh na Nollag, íocadh deontas €1,000 le 26 club trí scéim Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, ar mhaithe le blitzchomórtais trí Ghaeilge a eagrú do scoileanna ina gceantair féin. Eagrófar na blitizchomórtais ins na clubanna féin agus beidh suas le 120 scoil ag glacadh páirt.

Is deis iad na blitzchomórtais seo do na cumainn CLG páirt a ghlacadh i bhfeachtas dearfach chun an Ghaeilge a chur chun cinn go háitiúil. Cuireann sé leis an dlúthpháirtíocht idir na scoileanna, na múinteoirí agus na cumainn CLG Tugann sé deis do dhaoine óga, ó scoileanna éagsúla, bualadh le chéile agus a bheith páirteach i gcluichí agus an teanga ina lár.

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid an Chumainn Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn.

 

Eolas: clg.glornangael.ie

 

Seo a leanas na clubanna a bhfuil deontas ceadaithe dóibh:

CLG Carna Caiseal, Contae na Gaillimhe

CLG Oileáin Árann, Contae na Gaillimhe

CLG Mungairit/Naomh Pól, Contae Luimnigh

Toigh Chonnachta, Contae an Dúin

CLG an Tulach Mhór, Contae Uíbh Fhailí

Gaeil Mhuigh Eo, Contae Mhaigh Eo

CLG Naomh Muire Íochtar na Rossan, Contae Dhún na nGall

Loch Gamhna CLG, Contae an Chabháin

CLG Mhic Uidhir, An t-Iompú Deiseal, Contae Fear Manach

Trí Leac, Naomh Mhic Artáin, Contae Thír Eoghain

Club Peile na mBan, Pailís Ghréine, Contae Luimnigh

Cumann Peile Naomh Anna, Leitir Móir, Contae na Gaillimhe

CLG Áit Tí Chathail, Contae an Dúin

Baile an Doirín, Contae na Gaillimhe

Cumann Camógaíochta Chois Fharraige, Contae na Gaillimhe

Laochra Loch Lao CLG, Contae Aontroma

Domhnach Mór/ Cill Dhéagláin CLG, Contae na Mí

Cumann Peil na mBan Maigh Cuilinn

CLG Átha Troim, Contae na Mí

CLG Áth an tSléibhe, Contae Luimnigh

CLG Chloich Cheann Fhaola, Contae Dhún na nGall

Clg Átháin, Contae Luimnigh

CLG Naomh Brónach, Contae an Dúin

Cumann Phádraig Mhic Phiarais, Contae Ros Comáin

Club Iománaíochta Bearna na Forbacha, Contae na Gaillimhe

Na h-Íathghlasaí, Contae Chill Chainnigh