Site logo

Bhí an spotsolas ar chlubanna i gclár Chluiche Ceannais Sinsir Uladh sa pheil

Bhí píosa deas i gClár Cluiche Ceannais Sinsir Uladh faoi dhá club atá cláraithe leis an Fhondúireacht, sin iad CLG Naomh Peadar agus CLG Chill Chartha.

Tá CLG Naomh Peadar tar éis rath mór a bhaint amach ag cur chun cinn na Gaeilge trína gcuid gníomhaíochtaí éagsúla. Tá siad thar a bheith bródúil bonn airgid de chuid Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha a bhaint amach i 2022. Le linn na bliana, d’eagraigh siad ranganna Gaeilge do bhaill agus don phobal, rud a thug deis iontach do dhaoine feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga. Chuir siad béim mhór ar úsáid na Gaeilge ina gcuid comharthaíochta timpeall na páirce agus ar na geansaithe foirne, rud a d’ardaigh feasacht ar an teanga i measc imreoirí agus baill.

Reachtáil siad turais threoraithe trí Ghaeilge, ag cur oidhreacht agus cultúr saibhir na hÉireann chun cinn. Ina theannta sin, d’eagraigh siad seisiúin cheoil agus amhránaíochta traidisiúnta, ag mealladh an phobail le Gaeilge a úsáid i suíomh neamhfhoirmiúil. Bhain siad úsáid as Gaeilge i gcluichí agus i gcomórtais, ag cruthú atmaisféar bríomhar Gaelach a spreag daoine eile chun an teanga a labhairt. Tríd an iarracht seo, chuir siad go mór le hathbheochan agus cur chun cinn na Gaeilge ina gceantar.

Tá CLG Chill Chartha tar éis céad bliain a cheiliúradh i mbliana agus tá siad fós ag obair go dian chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Trí comhoibriú le Glór na nGael agus CLG Ulaidh, tá siad ag forbairt bealaí éifeachtacha chun an teanga a chur chun cinn agus spiorad Gaelach a chothú. Eagraíonn siad ranganna Gaeilge do dhaoine fásta agus do pháistí, ag spreagadh gach glúin sa phobal chun páirt a ghlacadh agus a gcuid scileanna teanga a fheabhsú.

Ina theannta sin, reachtálann siad imeachtaí sóisialta agus cultúrtha trí Ghaeilge, amhail céilithe, seisiúin cheoil, agus comórtais amhránaíochta, ag cruthú atmaisféar bríomhar Gaelach. Trí na hiarrachtaí seo, tá CLG Chill Chartha ag tabhairt tacaíochta don teanga agus ag cinntiú go bhfuil an Ghaeilge mar chuid lárnach de shaol an phobail, fiú tar éis céad bliain d’obair chrua agus dhíograiseach. Bhain siad bonn cré-umha amach le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le cúpla bliain anuas. 

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid Chumann Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, ar mhaithe le clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn. Is féidir tuilleadh eolais faoin scéim a léamh anseo nó bí i dteagmháil linn ag clg@glornangael.ie

Seán Ó Cuirrín