Site logo

Beart tacaíochta do líonraí de theaghlaigh Ghaeilge

Tá beart tacaíochta á thairiscint ag Glór na nGael do choistí agus grúpaí ar mhaith leo líonraí de theaghlaigh Ghaeilge a fhorbairt.

Mar chuid den bheartas, eagrófar ceardlann chomhairleachta do theaghlaigh chun riachtanais na dteaghlach sa cheantar a chíoradh. Tabharfaidh an cheardlann deis do theaghlaigh mianta s’acu féin a phlé agus bunús a chur le creatlach pleanála chun líonra a fhorbairt sa cheantar.

Ag caint ar a thábhachtaí is atá labhairt na Gaeilge sa teaghlach, dúirt bainisteoir rannóg Theanga Tí de chuid Ghlór na nGael, Marcas Mac Ruairí: “Is sa teaghlach a chinnteoidh muid saibhreas na Gaeilge do na glúnta atá le teacht.

“Cumasóidh an beart tacaíochta atá curtha le chéile againn coistí tabhairt faoi fhorbairt na Gaeilge sa teaghlach ar bhonn tomhasta agus straitéiseach.

“Bronnfar beart acmhainní ar gach grúpa a ghlacfaidh páirt i gceardlann áitiúil. Cuideoidh na hacmhainní seo leis na grúpaí tabhairt faoi fheachtas feasachta chun an pobal a chur ar an eolas faoi rogha na na Gaeilge mar theanga theaghlaigh agus na buntáistí a bhaineann léi.

“Is trí bhunú líonraí agus eagrú imeachtaí rialta a éireoidh linn pobal de theaghlaigh a chruthú agus a bhuanú, ag tabhairt deiseanna dóibh teacht le chéile, aithne a chur ar a chéile agus a bheith mar phobal.”

Má tá grúpa ar bith ag iarraidh go dtiocfaidh ionadaí Ghlór na nGael chuig a gceantracha le labhairt faoin bheartas tacaíochta, is féidir teagmháil a dhéanamh le Marcas Mac Ruairí ag marcas@glornangael.ie