Site logo

Ár dTeanga, Ár Spórt – Gradaim speisialta bronnta ar chumainn Chorca Dhuibhne

Bronnadh Gradaim ar chumainn spóirt i gCorca Dhuibhne ag ócáid speisialta in Óstán Benners, Daingean Uí Chúis ar an 19 Meitheamh. D’eagraigh Tobar Dhuibhne, atá freagrach as an bpleanáil teanga sa cheantar,  scéim ar leith do chumainn spóirt len iad a spreagadh an Ghaeilge a úsáid ina gcuid gníomhaíochtaí. 

Bhain CLG Daingean Uí Chúis, Cumann Caide na Gaeltachta, agus CLG Lios Póil duais amach as a bheith rannpháirteach sa scéim. Tá an trí chlub CLG seo cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le cúpla bliain anuas agus déanann siad an-obair ar son na Gaeilge.Ag trácht ar an scéim, dúirt an tOifigeach Pleanála Teanga le Tobar Dhuibhne, Barry Ó Siochrú, “An aidhm a bhí le ‘Ár dTeanga. Ár Spórt’ ná cur le labhairt agus úsáid na Gaelainne le lucht spóirt Chiarraí Thiar agus iad ag traenáil agus ag imirt. Bhí ár meantóirí spóirt is teangan Sinéad, Cian & Éanna ar fáil chun tacaíocht teangan, comhairle agus spreagadh a thabhairt don chumann maidir le húsáid na Gaelainne. Táimid an-bhuíoch as an obair iontach a dheineadar.”

Bhí ar na clubanna ceistneoir a fhreagairt ag an deireadh faoi conas ar chabhraigh an Scéim leo an Ghaeilge a chur chun cinn. Rinneadh na freagraí a mheas agus duaiseanna airgid a thabhairt amach dá réir, bunaithe ar na hiarrachtaí a bhí déanta acu leis an teanga a láidriú sa chumann. 

Bhí an-rath ar an ócáid bronnta gradaim in Óstán Benners chun ceiliúradh a dhéanamh ar an obair iontach a rinne na clubanna. Bhain na Cumainn seo a leanas amach an duais: Rugbaí Chorca Dhuibhne, Cumann Caide na Gaeltachta, CLG Lios Póil, Cumann Cispheil Chorca Dhuibhne, Fánaithe Bhá an Daingin, CLG Daingean Uí Chúis. Comhghairdeas mór leo!

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid Chumann Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, ar mhaithe le clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn. Is féidir tuilleadh eolais faoin scéim a léamh anseo nó bí i dteagmháil linn ag clg@glornangael.ie

Clíodhna Ní Dhufaigh