Site logo

Clubanna Uíbh Fhailí ag cur an Ghaeilge i lár na páirce

CLG Tulach Mhór, Cumann Camógaíochta Tulach Mhór agus CLG Naomh Raghnach ag obair go dian chun bonn de chuid na Fondúireachta a bhaint amach i dtreo deireadh na bliana.

Tá trí chlub CLG i gContae Uíbh Fhailí – CLG Tulach Mhór, Camógaíocht Tulach Mhór, agus CLG Naomh Raghnach – ag déanamh dul chun cinn mór leis an scéim Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha chun an Ghaeilge a chur chun cinn ina gclubanna.

Tá CLG Tulach Mhór ag obair go dian chun an Ghaeilge a chur chun tosaigh ina gcuid gníomhaíochtaí laethúla. Bíonn siad ag spreagadh an Ghaeilge i measc a gcuid mbaill óga chun an teanga a úsáid go laethúil, go háirithe le linn imeachtaí an chlub. Ag tús na bliana bhí cúpla seisiún ciorcal comhrá acu le lucht na hArdteiste chun tacú leo le scrudú béil Gaeilge. Tá comharthaí dátheangacha le feiceáil timpeall na páirce agus úsáidtear an Ghaeilge go minic sna meáin shóisialta agus i gcumarsáidí oifigiúla. Tá sé mar sprioc acu dul le haghaidh bonn óir na Fondúireachta I mbliana.

Ar an gcaoi chéanna, tá Camógaíocht Tulach Mhór ag cur an-bhéim ar an nGaeilge. Seo é an chéad bhliain acu cláraithe leis an scéim agus iad ag dul le haghaidh bonn cré-umha na Fondúireachta ina gcéad bhliain. Bíonn said gníomhach ar na meáin agus na páipéir nuachtáin áitiúil ag poibliú an méid atá á dhéanamh acu ó thaobh na Gaeilge di. Bíonn siad ag obair lámh ar lámh le cumann na bhfear agus agus an fís céanna acu, an Ghaeilge, cultúr agus oidhreacht Thulach Mhór a cheiliúradh.

Tá Cumann Iomána Naomh Raghnach cláraithe ó cuireadh tús leis an scéim. Tá siad bródúil as a ról i gcur chun cinn na teanga agus tá siad ag obair go crua chun a chinntiú go mbeidh an Ghaeilge lárnach i saol an chlub. Cuireann siad isteach ar an deontas go bliantúil ag cuir go leor imeachtaí shóisialta ar siúl agus an Ghaeilge lárnach iontu. Imeactaí ar nós Pop-up Gaeltacht, tráth na gceist agus bíonn ciorcal comhrá acu gach Déardaoin. Tá súil acu bonn airgid de chuid na Fondúireachta a bhaint amach i mbliana. 

Tá an Ghaeilge á neartú i bpobal Uíbh Fhailí agus tá súil againn go leanfaidh siad orthu ag déanamh dul chun cinn mór sa todhchaí.

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid Chumann Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, ar mhaithe le clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn. Is féidir

tuilleadh eolais faoin scéim a léamh anseo nó bí i dteagmháil linn ag clg@glornangael.ie

Seán Ó Cuirrín