August 14, 2022

Our Team

Lorcán Mac Gabhann

Ceannasaí
Lorcán Mac Gabhann

Ceannasaí

Tá Lorcán Mac Gabhann fostaithe mar Cheannasaí ar Ghlór na nGael ón mbliain 2001. Roimhe sin, chaith sé tréimhse fada le Foras na Gaeilge/Bord na Gaeilge i Rannóg na gCuntas agus sa Rannóg Forbartha Phobail. Trémhsí caite aige mar Chathaoirleach ar Ghaelscoil Thaobh na Coille, mar Chathaoirleach ar Ghaelcholáiste an Phiarsaigh, mar Chathaoirleach ar Iontaobhas na Gaelscolaíochta i mBéal Feirste agus mar Chathaoirleach ar an bpatrún scoile An Foras Patrúnachta.

Marcas Mac Ruairí

Bainisteoir Forbartha, Gaeilge sa Teaghlach
Marcas Mac Ruairí

Bainisteoir Forbartha, Gaeilge sa Teaghlach

Is as Dún Pádraig, Co. an Dúin, do Mharcas Mac Ruairí agus b’iriseoireacht a chéad ghairm. Is bainisteoir forbartha é anois le Glór na nGael i nDún Garbhán. Tá blianta fada caite aige ag plé le cúrsaí Gaeilge. Chuidigh sé le bunscoil a bhunú i nDún Phádraig. Tá ceithre leabhar staire scríofa aige agus staidéar saineolach déanta aige ar an Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha agus Mionlaigh. Tá MA aige sa Ghaeilge Nua agus Dioplóma sa Phleanáil Teanga.

Eoghan Mac Cormaic

Leas-cheannasaí, Bainisteoir For-rochtain
Eoghan Mac Cormaic

Leas-cheannasaí, Bainisteoir For-rochtain

Is as Doire d’Eoghan Mac Cormaic, ach tá cónaí air i nGaillimh lena bhean chéile agus a gceathrar páistí. Tá Eoghan ag obair le Glór na nGael ó 2005 agus roimhe sin chaith sé cúig bliana fostaithe le Gaeilge Locha Riach. Ceapadh Eoghan ar Bhord Fhoras na Gaeilge i 2006 agus mar LeasChathaoirleach ó 2007. Bíonn sé gníomhach ag cruthú cluichí boird agus díslí as Gaeilge ina shaol oibre, agus a shaol phearsanta chun cuidiú le háiseanna oideachais agus sóisialta a fhorbairt do phobal na Gaeilge.

Caitríona Nic Seoin

Bainisteoir Forbartha, Forbairt Pobail
Caitríona Nic Seoin

Bainisteoir Forbartha, Forbairt Pobail

Is as Gleann Cholm Cille i nGaeltacht Iardheisceart Co. Dhún na nGall do Chaitríona Nic Seoin. Tá Céim Bhaitsiléara i nGaeilge & Dlí aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Céim Mháistir i bPleanáil Teanga. Bhí sí cúig bliana mar Oifigeach Forbartha Teanga le Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille agus dhá bhliain le Foras na Gaeilge i nGaoth Dobhair sula thosaigh sí le Glór na nGael. Mar Oifigeach Caidrimh Poiblí & Oifigeach Gaeilge le CLG Naomh Columba ar feadh seacht mbliana, bhí sí lárnach in eagrú Comórtas Peile na Gaeltachta 2008. Craolann sí fógraí óna ceantar dúchais do Camchuairt ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Frainc Mac Cionnaith

Bainisteoir Forbartha, Gnó agus Fiontraíocht
Frainc Mac Cionnaith

Bainisteoir Forbartha, Gnó agus Fiontraíocht

Is Bainisteoir Forbartha é Frainc Mac Cionnaith sa Rannóg 'Fiontraíochta agu Gnó'.  Is as Caisleán Uidhilín i gCo. an Dúin ó dhúchas dó agus tá cónaí air anois i bparóiste Chill Chua sa chontae sin.  Tá céim aige sa Léann Éireannach ó Ollscoil Uladh.  Bhí sé ina Bhainisteoir Imeachtaí & Margaíochta i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ar feadh seacht mbliana.

Áinín Uí Chaiside

Bainisteoir Seirbhísí Riaracháin
Áinín Uí Chaiside

Bainisteoir Seirbhísí Riaracháin

Rugadh agus tógadh Áinín Uí Chaiside ar an Ghráinseach Mhór i gCo. Ard Mhacha. Tá Céim Bhaitsiléara agus Céim Mháistir aici sa Ghaeilge agus sa Léann Ceilteach ó Ollscoil na Ríona agus PGCE ó Coláiste Mhuire, Béal Feirste. Bhí sí cúig bliana mar mhúinteoir Gaeilge meánscoile agus seal mar Oifigeach Forbartha sa Roinn Cultúr, Ealaín agus Fóillíochta ó thuaidh. Thosaigh sí mar Oifigeach Forbartha le Glór na nGael in 2014. Is maith le Áinín bheith ag léamh, ag taisteal agus tá an-suim aici i gcúrsaí oidhreachta agus timpeallachta.

+353 834460763

Úna Ní Chonaire

Oifigeach Forbartha
Úna Ní Chonaire

Oifigeach Forbartha

Is as Ráth Chairn, Co. na Mí d'Úna Ní Chonaire.  Tá Úna ag obair leis an Rannóg Pobail, ag cuidiú le coistí agus grúpaí pobail chomh maith le clubanna CLG.

+353 046 9430974

Sinéad Ní Mhearnóg

Oifigeach Forbartha, Uladh
Sinéad Ní Mhearnóg

Oifigeach Forbartha, Uladh

Is Eoghanach í Sinéad Ní Mhearnóg as an Caisleán Glas i lár Sléibhte Mhuintir Luinigh. Tá Céim Bhaitsiléara aici i nGaeilge agus Spáinnis ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus Céim Mháistir i bPleanáil Teanga. D’oibrigh sí le Cultúrlann Uí Chanáin i nDoire agus le Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Tá taithí leathan aici ar chúrsaí óige agus tá sí bainteach le grúpaí forbartha pobail áitiúla ina ceantar.

+353 834497443

Áine Ní Éanaí

Riarthóir Oifige - Údar
Áine Ní Éanaí

Riarthóir Oifige - Údar

Tá ról ag Áine mar Riarthóir Oifige do Glór na nGael. Is as Ráth Cairn di, áit ar fhreastail sí ar scoil agus a bhfuil cónaí uirthi anois. Chomh maith le bheith ag obair san oifig i Ráth Cairn, oibríonn Áine le Údar.ie - siopa ar líne atá á reáchtáil ag Glór na nGael agus a dhíolann cluichí agus táirgí Gaeilge lena gcustaiméirí.

Caibríní de Barra

Oifigeach Forbartha, Cúige Mumhan
Caibríní de Barra

Oifigeach Forbartha, Cúige Mumhan

As Baile Átha Cliath ó dhúchas, tá Cabríní de Barra ina cónaí i nDún Garbhán, Co. Phort Lairge. Tá Dioplóma aici in Obair Shóisialta & Dioplóma Ard-Oideachais i Staideár Sóisialta Feidhmeach ó Ollscoil Huddersfield. Ba thimire í le Coláiste na bhFiann fadó agus tá taithí aici mar bhainisteoir seirbhísí do dhaoine le míchumas i Sasana agus in Éirinn. Ba leas-bhainisteoir í ar Chlár Kosovar na hÉireann agus bhí sí mar bhainisteoir Teanga & Forbartha do Ghaeltacht na nDéise ó 2008-2012. Tá iníon agus mac aici.

Dara Ó Baoill

Bainisteoir Cumarsáide & Margaíochta
Dara Ó Baoill

Bainisteoir Cumarsáide & Margaíochta

Tógadh Dara i gCois Fharraige, Co. na Gaillimhe. Chaith sé dhá bhliain mar Oifigeach Forbartha agus ceithre bliana mar Oifigeach Cumarsáide & Acmhainní Daonna le Glór na nGael. Roimhe sin bhí baint aige leis na meáin, idir teilifís agus nuachtáin in Éirinn agus sa Fhrainc.

+353 838676063

Donach Ó Lonargáin

Tionscadal Veain COGG
Donach Ó Lonargáin

Tionscadal Veain COGG

Donach Ó Lonargáin is the co-ordinator of the COGG Van. This is a library of books and articles in the Irish language for schools, funded by COGG and the van is available for school visits to give teachers an opportunity to view the latest teaching aids and the best available for the teaching of Irish.

+353 831002301

Seán Ó Cuirrín

Oifigeach Forbartha
Seán Ó Cuirrín

Oifigeach Forbartha

Is as ceantar Iorras Aithneach i gConamara é Seán Ó Cuirrín. Is ag múinteoireacht a chaith sé formhór a shaol oibre, ag teagasc tír eolais agus corp oideachas. Tá an-suim i gcúrsaí spóirt aige, go háirithe sna cluichí Gaelacha ó thosaigh sé ag imirt do Chárna/Caiseal ag aois óg. Is cainteoir dúchais é agus tá an-chion agus suim aige i gcúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta. Is é an tOifigeach Forbartha i gceantar Mhaigh Eo agus Gaillimh.

+353 87 2802573

Seán de Paor

Oifigeach Forbartha
Seán de Paor

Oifigeach Forbartha

Tá Seán de Paor ag obair leis an Rannóg Pobail ag cuidiú le coistí agus grúpaí pobail chomh maith le clubanna CLG.  Tá Seán ag feidhmniú ar son Ghlór na nGael i gceantar Bhaile Átha Cliath agus Chill Dara.

00353 872837413

Sara Ní Chuireáin

Oifigeach Forbartha
Sara Ní Chuireáin

Oifigeach Forbartha

Is as Gaoth Dobhair i dTír Chonaill do Sara Ní Chuireáin ó dhúchas.  Tá Céim Bhaitsiléara i nGaeilge aicí ó Ollscoil Uladh agus tá sí i mbun dioplóma i bhForbairt Pobail faoi lathair in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Roimh post a fháil le Glór na nGael d’oibrigh sí le Cultúrlann Uí Chanáin agus bhí sí ar choiste Foyle Pride i nDoire agus le Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar i Co. An Dúin. Is í an tOifigeach Forbartha i gceantar Dhún na nGall, Doire, Tír Eoghain, Fear Mánach agus Liatroma.

Pádraig Ó Neachtain

Oifigeach Forbartha
Pádraig Ó Neachtain

Oifigeach Forbartha

Tá Pádraig Ó Neachtain ag obair leis an Rannóg Pobail agus leis an Rannóg Teaghlaigh, ag cuidiú le coistí agus grúpaí pobail, clubanna CLG chomh maith le solathar Ghlór na nGael do theaghlaigh Gaeilge.  Tá Pádraig ag feidhmniú ar son Ghlór na nGael i gCiarraí, Luimneach agus Co. an Chláir.

00353 873666784

Cónall Ó Corra

Oifigeach Forbartha
Cónall Ó Corra

Oifigeach Forbartha

Is as Bóthar na bhFál in iarthar Bhéal Feirste do Chónall. Shaothraigh sé a oideachas ar fad trí Ghaeilge go dtí seo. Rinne sé a bhunchéim in Ollscoil na Gaillimhe agus a chéad Mháistreacht in Ollscoil Uladh. Is gníomhaí pobail go smior é. Is Oifigeach Forbartha é ar Aontroim, An Dún, Ard Mhacha, An Lú, Muineachán agus an Cabhán.

+44 7712185409

Colm Ó Neasa

Oifigeach Forbartha
Colm Ó Neasa

Oifigeach Forbartha

Is as ceantar Iorras Aithneach é Colm Ó Neasa. Tá an-suim aige i gcúrsaí cultúir, teanga agus spóirt. D’oibrigh sé mar mhúinteoir staire agus Gaeilge agus tá sé gníomhach ar go leor coistí ar mhaithe leis an teanga a chothú. Tá céimeanna san oideachas agus sa Ghaeilge aige agus tá saothar foilsithe aige ina theanga dúchais chomh maith.

+353 (0)876438352

Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin

Oifigeach Forbartha
Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin

Oifigeach Forbartha

Rugadh Ceithleann i mBaile Átha Cliath ach tógadh í i nGaoth Dobhair. Tá sí ag obair mar Oifigeach Forbartha sa Rannóg Teaghlaigh 'Teanga Tí' agus í ag freastal ar réigiún an Oirthuaisceart. Tá máistreacht aici i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge ó Choláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, agus bunchéim sa Ghaeilge agus an Léann Éireannach. Chaith sí nach mór trí bliana ag obair le Gael Linn i mBaile Átha Cliath leis an scéim 'Gaelbhratach' agus le scéimeanna oideachasúla na heagraíochta. Roimhe sin chaith sí seal ag obair le Cois Life, An Siopa Leabhar agus Apple. Tá Ceithleann mar mheantóir le Gaeltacht UCD agus tá sí mar bhall de chomhairle lucht féachana TG4. Tá suim aici sna meáin, sa cheol agus is maith léi a bheith ag taisteal.

+44 (0)79 2734 9174

X
X