Site logo

85 GRADAIM Bronnta

Bronnadh comharthaí GRADAIM Gnó na hÉireann ar 85 gnólacht ag mórócáid i Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath ar an 15ú Samhain 2022. Is í Síle Seoige, an réalt teilifíse an aoi speisialta a rinne an bronnadh agus is í Sinéad Ní Uallacháin (RTÉ) a bhí mar bhean an tí.

Is í seo an chéad bhliain den scéim náisiúnta aitheantais GRADAIM Gnó na hÉireann, a d’fhorbair Glór na nGael, ina ndéantar ceiliúradh ar shaothar na ngnólachtaí don Ghaeilge.

Bronnadh boinn óir, airgid agus cré-umha ar na gnólachtaí i dtrí réimse (Comharthaíocht, Margaíocht agus Brandáil, Seirbhís i nGaeilge) mar thoradh ar phróiseas mheasúnaithe na scéime, a tharla le linn mhí Mheán Fhómhair.

Mhínigh Frainc Mac Cionnaith, bainisteoir na scéime i nGlór na nGael, go dtabharfaidh comharthaí GRADAIM le fios don phobail cén saghas seirbhíse agus comharthaíochta Gaeilge ar féidir bheith ag súil leis ó na gnólachtaí rannpháirteacha. 

“Don chéad uair riamh tá próiseas chuimsitheach mheasúnaithe, atá neamhspleách agus náisiúnta ann le eolas chruinn, deimhnithe agus cothrom le dáta a chur ar fáil don phobal maidir leis an saghas seirbhíse agus comharthaíochta Gaeilge ar féidir a bheith ag súil leis ó na gnólachtaí rannpháirteacha.” a dúirt Mac Cionnaith. “Déanaim comhghairdeas leis na gnólachtaí go léir agus molaim go hard iad as a ndiogras agus a dtiomántas agus dar ndóigh gabhaim buíochas leis na hionadaithe ó na coistí pobail timpeal na tíre atá ag tacú le cur chun cinn na scéime.”

Tá rannóg speisialta ‘Fiontraí Óg na Bliana’ sa scéim chomh maith a bhronntar ar bheirt duine óg a leíríonn bua don fhiontraíocht agus díogras don Ghaeilge. San aoisghrúpa 12-18, is í Róisín Dalby chéadbhuailteoir Fiontraí Óg na Bliana de chuid GRADAIM agus san aoisghrúpa 18 – 21, is í Aoibhín Ní Deá chéadbhuailteoir Fiontraí Óg na Bliana de chuid GRADAIM.

Bhain 17 gnólacht bonn óir amach sa trí réimse (Comharthaíocht, Margaíocht agus Brandáil, Seirbhís i nGaeilge) agus 49 gnólacht ar a bronnadh bonn amháin óir, ar a laghad, orthu. 

Tá bonn óir sna trí réimse bainte amach ag: Aerfort Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall; Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall; Drioglann Chroithlí, Co. Dhún na nGall; Amharclann Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall; An Croí, Co. Dhoire; An Siopa Gaeilge, Co. Dhún na nGall; Aon Scéal Café, Co. Átha Cliath; Brian de Staic Teoranta, Co. Chiarraí; Cló Iar-Chonnacht, Co. na Gaillimhe; Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar, Co. an Dúin; Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Co. Aontroma; GTeic@Cill Charthaigh, Co. Dhún na nGall; LIGID Léiriúcháin, Co. Dhún na nGall; Líonra Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall; Lóistín Teach Hiúdaí Beag, Co. Dhún na nGall; Margadh na Mairt Teo, Co. Dhún na nGall; Oideas Gael, Co. Dhún na nGall; POTA Café, Co. na Gaillimhe; Siopa an Carn, Co. Dhoire; Teach Solais Fhánada, Co. Dhún na nGall.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment