Site logo

37 bonn le bronnadh ar chlubanna CLG

Bronnfaidh Uachtarán Cumann Lúthchleas Gael John Horan 37 bonn ar chlubanna CLG as a gcuid saothar ar son na Gaeilge ag ócáid bhronnta i bPáirc an Chrócaigh.

Oíche Shathairn, 14 Nollaig a bheas an triú ócáid bhronnta boinn ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid an Chumainn Lúthchleas Gael le tacaíocht agus aitheantas a thabhairt do na clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn.

26 bonn cré-umha, 9 bonn airgead maraon le 2 bhonn óir atá le bronnadh ar chlubanna ó fud fad oileán na hÉireann. Dúirt Frainc Mac Cionnaith, Bainisteoir Forbartha le Glór na nGael gur ghlac ós cionn 135 club páirt sa triú bhliain don scéim seo i 2019, méadú 40% ar 2018.  “Bronnfar a gcéad bonn ‘Seosamh Mhic Dhonncha’ ar 26 club ón scéim agus an dara ceann ar chlubanna eile a fuair bonn anuraidh ach atá i ndiaidh dul chun cinn suntasach a dhéanamh rud a chiallaíonn go bhfuil leibhéal bonn airgid nó óir a bainte amach acu.

“is cúis mór áthais dúinn go bhfuil na clubanna chomh tiománta agus diograsach leis an teanga a chothú sa spórt.”

Is in ómós do Seosamh ‘Joe’ Mac Donncha (1953-2016) a ainmníodh an Fhondúireacht nua seo.  Fear le háireamh a bhí i Joe a bhain go leor amach dó féin agus do phobal na tíre seo i gcoitean le linn a shaol.  D’éirigh leis an post is airde a bhaint amach sa Cumann Lúthchleas Gael, mar iománaí, thóg sé Corn Mhic Cárthaigh leis siar go Gaillimh agus bhí sé ina phríomhfheidhmannach agus mar chathaoirleach ar chuid de mhór-eagraíochtaí na tíre seo, Foras na Gaeilge ina measc.

Thíos tá liosta na gclub a bheas ag tabhairt boinn na bhaile leo.

Bonn Óir:

 • Na Fianna, CLG, Glasnaíon, Co. Átha Cliath
 • CLG na Rinne, An Rinn, Co. Phort Láirge

Bonn Airgid:

 • Bonn airgid Tír na nÓg CLG, Co. Aontroma
 • Bun an Phobail CLG, Co. Dhún na nGall
 • Toigh Chonnachta, Co. an Dúin
 • Naomh Adhamhnáin CLG, Co. Dhún na nGall
 • An Chloch Fhada CLG, Co. an Dúin
 • CLG Charn Domhnaigh, Co. Dhún na nGall
 • CLG Naomh Colum Cille, Oileán agus Cluain, Co. Thír Eoghain
 • Bun Cranncha CLG, Co. Dhún na nGall
 • Laochra Loch Lao CLG, Co. Aontroma

Bonn Cré-umha:

 • Cloich Cheann Fhaola, CLG, Co. Dhún na nGall
 • Cill Chomáin CLG, Co. Mhaigh Eo
 • Micheál Mac Daibhéid CLG, Béal Feirste, Co. Aontroma
 • Cumann Liathróid Láimhe Anach Cuan, Co. na Gaillimhe
 • Naomh Columba CLG, Co. Dhún na nGall
 • Ui Chonaill Doire Loin, Co. Fhear Manach
 • Na Cláirseacha CLG, An Chraobh, Co. Thír Eoghain
 • An tSean Phobail CLG, An Sean Phobal, Co. Phort Láirge
 • Na Ceithre Máistir CLG, Co. Dhún na nGall
 • Ard Eoin CLG, Co. Aontroma
 • Réamoinn Uí hAnluain CLG, Co. Ard Mhacha
 • Gleann tSuilí CLG, Co. Dhún na nGall
 • Mac Uílín CLG, Co. Aontroma
 • An Tulach Mhór CLG, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí
 • Droim Gath CLG, Co. an Dúin
 • An Beart CLG, Co. Dhún na nGall
 • Eiméid CLG, Lios Na Sceithe, Co. Fhear Manach
 • Naomh Seosamh CLG, Gleann Eallaigh, Co. Thír Eoghain
 • Cumann Peile Thomáis Dáibhis, Co. Ard Mhacha
 • Cill Náile Brian Ó Bóraimhe CLG, Co. Fhear Manach
 • Naomh Éanna CLG, Gleann Ghormlaithe, Co. Aontroma
 • Fianna Oileán an Ghuail CLG, Co. Thír Eoghain
 • Craobh Rua Camlocha, Co. Ard Mhacha
 • Naomh Iosáf CLG, Baile Crann, Co. an Dúin
 • Gaeil Leitir Ceanainn CLG, Co. Dhún na nGall
 • Naomh Peadar CLG, An Lorgain, Co. Ard Mhacha