Site logo

Month: Meitheamh 2024

Mei 25
Líonraí de theaghlaigh Ghaeilge agus tacaíocht Ghlór na nGael

Bronnadh cúraimí náisiúnta ar Ghlór na nGael sa bhliain 2014 tabhairt faoi fhorbairt na Gaeilge mar theanga theaghlaigh agus tacaíocht a sholáthar do na teaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge.  Ar ndóigh, is bunchloch phleanála theanga é cur chun cinn na Gaeilge i measc teaghlach. Is sa teaghlach a chinntítear saibhreas teanga do na […]

Mei 24
Clubanna Uíbh Fhailí ag cur an Ghaeilge i lár na páirce

CLG Tulach Mhór, Cumann Camógaíochta Tulach Mhór agus CLG Naomh Raghnach ag obair go dian chun bonn de chuid na Fondúireachta a bhaint amach i dtreo deireadh na bliana. Tá trí chlub CLG i gContae Uíbh Fhailí – CLG Tulach Mhór, Camógaíocht Tulach Mhór, agus CLG Naomh Raghnach – ag déanamh dul chun cinn mór […]

Mei 20
Scéim Tacaíochta do Thuismitheoirí ag tógáil clainne le Gaeilge

Cara Teanga Tí Ar smaoinigh tú riamh do pháistí a thógáil le Gaeilge ach níl a fhios agat cén dóigh le dul i ngleic leis? Nó an bhfuil tú ag tógáil clainne le Gaeilge agus ba mhaith leat nascadh le teaghlach eile? Tá an scéim tacaíochta Cara Teanga Tí curtha ar fáil ag Glór na […]

Mei 12
Buaiteoirí Chomórtais Peile na Gaeltachta 2024

Bhí deireadh seachtaine iontach ag CLG Chill na Martra nuair a d’óstáil siad Comórtas Peile na Gaeltachta. Bhí Cill na Martra cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha i 2023 agus is é seo an dara uair dóibh Comórtas Peile na Gaeltachta a óstáil, an chéad uair ná 2005. Is í an Ghaeilge príomhtheanga an chlub […]

Mei 08
Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha pléite ag cruinniú de Bhord an Chontae i Sligeach

Fuair Glór na nGael cuireadh chuig an chruinniú is déanaí a bhí ag Bord CLG Contae Shligigh, agus bhí lúcháir ar ár nOifigeach Forbartha Honoria Ní Mháille bheith i láthair leo ar an tseachtain seo caite le cur i láthair a dhéanamh ar Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Labhair Honoria leis an Oifigeach Gaeilge agus Cultúr […]

Mei 06
Clár Spraoi do Ghrupaí Súgartha

Tá clár oibre gníomhaíochtaí foilsithe ag Glór na nGael a thabharfaidh treoir dóibh siúd atá ag eagrú grúpaí súgartha trí mheán na Gaeilge. Is clár gníomhaíochtaí à la carte é an foilseachán nua seo, Clár Spraoi do Ghrúpaí Súgartha, inar féidir míreanna a roghnú as 120 gníomh faoi 30 téama.  Ba í Suzy Uí Ghallachóir, […]