Site logo

Month: May 2024

Beal 30
Saoire Gaeltachta 2024

Tá an-áthas ar Ghlór na nGael go mbeimid ar ais i gCorca Dhuibhne don tSaoire bhliantúil Ghaeltachta. Beidh sí ar siúl idir an 10-17 Lúnasa 2024. Tugann an tSaoire deis do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge teacht le chéile in atmaisféar spraíúil, tacúil agus cairdiúil chun aithne a chur ar a chéile agus […]

Beal 29
Bhí an spotsolas ar chlubanna i gclár Chluiche Ceannais Sinsir Uladh sa pheil

Bhí píosa deas i gClár Cluiche Ceannais Sinsir Uladh faoi dhá club atá cláraithe leis an Fhondúireacht, sin iad CLG Naomh Peadar agus CLG Chill Chartha. Tá CLG Naomh Peadar tar éis rath mór a bhaint amach ag cur chun cinn na Gaeilge trína gcuid gníomhaíochtaí éagsúla. Tá siad thar a bheith bródúil bonn airgid […]

Beal 24
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse – Comhairle Contae Chiarraí agus Glór na nGael

Tá Comhaontú Leibhéal Seirbhíse aontaithe agus sínithe idir Comhairle Contae Chiarraí (CCC) agus Glór na nGael maidir le fostú agus bainistiú Oifigeach Pleanála Teanga do Phlean Teanga Chathair Saidhbhín.   Ag cruinniú idir an dá pháirtí in oifigí CCC shínigh Christy O’Connor, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha CCC, Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael an comhaontú.  […]

Beal 17
Tionchar dearfach ag deontais na Fondúireachta ar chlubanna

Tá infheistíocht ar luach €23,820 déanta ag Glór na nGael agus Cumann Luthchleas Gael le cúpla seachtain anuas chun cuidiú le cur chun cinn na Gaeilge tríd an scéim Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Beidh tionchar dearfach aige seo ar chlubanna na scéime agus ar an teanga féin. Is deis iontach é seo chun na ceantair […]

Beal 16
Bláthú ’23 – Ionad Naomh Pádraig Dobhar

Sa bhliain 2023 ceadaíodh maoiniú suntasach ar luach €40,000 do 41 ghrúpa Gaeilge ar fud  na tíre faoin scéim Bláthú, scéim miondeontais do choistí pobail atá riartha ag Glór na nGael. Trí mhaoiniú na scéime seo, cuireadh tacaíocht ar fáil do raon leathan gníomhaíochtaí, lena n-áirítear ócáidí, imeachtaí, siúlóidí, ranganna agus fiú amháin turasanna ó […]

Beal 13
Lá fiúntach eile ag Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta do Choistí Pobail

Tháinig 23 ionadaí ó 17 choiste pobail le chéile san Óstán Radisson Blu in Áth Luain don dara Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta do Choistí Pobail a d’eagraigh Glór na nGael i mbliana. Bíonn na ceardlanna seo á reáchtáil ag Glór na nGael cúpla uair sa bhliain le deis a thabhairt do na coistí pobail, coistí […]

Beal 12
Rath ar Lá Spraoi na Gaeilge

Bhí rath ar Lá Spraoi na Gaeilge i Leitir Ceanainn Dé Sathairn nuair a d’fhreastal na céadta ar na himeachtaí teaghlaigh. Tháinig na sluaite de níos mó ná 500 duine chuig na himeachtaí a eagraíodh ag Glór na nGael i gcomhpháirt le Líonra Leitir Ceanainn ar 11 Bealtaine. Tá Leitir Ceanainn, Baile Seirbhíse Gaeltachta, aitheanta […]

Beal 12
‘Monopoly Junior as Gaeilge’ seolta i Leitir Ceanainn

Tá áthas mór orainn a fhógairt go bhfuil Monopoly Junior, an cluiche bord iontach seo do leanaí, ar fáil anois as Gaeilge! Seoladh an cluiche ar an Satharn, 11 Bealtaine i Leitir Ceanainn, áit ar bhailigh na sluaite chun taitneamh a bhaint as ócáid spleodrach ‘Lá Spraoi na Gaeilge’ a d’eagraigh Rannóg Teaghlaigh Ghlór na […]

Beal 03
Comórtas “Fáilte 2024” seolta ag Carroll’s Irish Gifts

Tá comórtas “Fáilte 2024” seolta ag Carroll’s Irish Gifts.  Tá an comórtas oscailte do ghnólachtaí nuabhunaithe, gnólachtaí beaga, dearthóirí, déantóirí agus fiontraithe atá ag cruthú bronntanas, seodra, bia nó éadaí. Is comhlacht atá cláraithe le GRADAIM Gnó na hÉireann ‘As Gaeilge’ a raibh an bua acu sa chomórtas Fáilte 2023. Tá” As Gaeilge” suite i […]

Beal 02
Beart tacaíochta do líonraí de theaghlaigh Ghaeilge

Tá beart tacaíochta á thairiscint ag Glór na nGael do choistí agus grúpaí ar mhaith leo líonraí de theaghlaigh Ghaeilge a fhorbairt. Mar chuid den bheartas, eagrófar ceardlann chomhairleachta do theaghlaigh chun riachtanais na dteaghlach sa cheantar a chíoradh. Tabharfaidh an cheardlann deis do theaghlaigh mianta s’acu féin a phlé agus bunús a chur le […]