Site logo

Month: April 2024

Aib 30
Scéim Tacaíocht Bláthú 2023

I 2023 ceadaíodh maoiniú suntasach ar luach €40,000 do 41 ghrúpa Gaeilge fud fad na tíre faoin scéim Bláthú, scéim miondeontais do choistí pobail atá riartha ag Glór na nGael. Trí mhaoiniú na scéime seo, cuireadh tacaíocht ar fáil do raon leathan gníomhaíochtaí, lena n-áirítear ócáidí, imeachtaí, siúlóidí, ranganna agus fiú amháin turasanna ó Santaí […]

Aib 29
Lá Cultúir agus Gaeilge Inis Caoin CLG

Tá Lá Cultúir agus Gaeilge á eagrú ag club CLG atá díreach cláraithe don gcéad uair le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, sin Inis Caoin CLG i gContae Mhuineacháin.  Tá lá ollmhór eagraithe ag an bpobal agus ag an gclub CLG ar an Luan, an 6ú Bealtaine, ar an bpáirc CLG sa pharóiste. Tá Oifigeach Gaeilge […]

Aib 26
Lá Spraoi na Gaeilge i Leitir Ceanainn – 11 Bealtaine 2024

Tá Lá Spraoi na Gaeilge á eagrú i Leitir Ceanainn ag Glór na nGael i gcomhpháirt le Líonra Leitir Ceanainn, Dé Sathairn 11 Bealtaine 2024. Ócáid mhór do theaghlaigh agus do phobal Gaeilge an Iarthuaiscirt a bheidh ann le spraoiúil saor in aisce a chaitheamh trí Ghaeilge i lár an bhaile. Seo an tríú bhliain […]

Aib 19
Deireadh seachtaine iontach ag teaghlaigh le déagóirí i Léim an tSionnaigh

Tá lúchair ar rannóg teaghlaigh Ghlór na nGael, Teanga Tí, gur éirigh thar barr leis an chéad deireadh seachtaine do theaghlaigh le déagóirí.  Bhailigh ceithre theaghlach agus chaith siad deireadh seachtaine le chéile san ionad gníomhachta Léim an tSionnaigh, i dTír Eoghain. Is cinnte gur bhain siad idir shult agus tairbhe as an teacht le […]

Aib 17
Lá Traenála na gCúntóirí Teanga

Tháinig na cúntóirí Teanga le chéile ar lá traenála an tseachtain seo cáite in oifigí Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath. Tá na cúntóirí ag obair fud fad na tíre i scoileanna lánGhaeilge i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i mbailte Líonraí Gaeilge atá aitheanta faoin bpróiseas pleanála teanga.  Chuir muid tús leis an lá le […]

Aib 12
Féile Bia Phort Láirge

Is cúis áthais é dúinn go bhfuilimid ag comhoibriú le Féile Bia Phort Láirge arís i mbliana le imeachtaí ar nós Picnic na dTeidí agus Cócaireacht le Chéile ar an Satharn 20ú Aibreán.  Maidin Shatharn, an 20ú ag a 11:00 beidh Teidí, Caibríní agus Bróna ag dul libh go Chaisleán Dún Garbhán chun picnic a […]

Aib 05
Féile Peile & Ceoil – Mistéalaigh Chaisléan an Bharraigh

Bhí deireadh seachtaine na Cásca ruinín beag éagsúl i gCaisleán an Bharraigh i mbliana agus tús curtha ag na Mistéalaigh Chaisléan an Bharraigh le ‘Castlebar 9’s’ – féile peile agus ceoil, a léithéid d’ócáid nach bhfuil feicthe roimhe seo i gCaisléan an Bharraigh. Bhain na Mistéalaigh bonn óir de chuid Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha amach […]

Aib 02
Teanga Tí agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Tá an rannóg teaghlaigh de chuid Ghlór na nGael, Teanga Tí ag comhoibriú le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Ghrúpaí Tuistí & Leanaí nua a bhunú sa chathair. Tá grúpaí nua tuismitheoirí agus leanaí ag teacht le chéile ar bhonn míosúla i leabharlanna Rath Maoinis agus Sráid Chaoimhín. Níl aon amhrás ann go mbíonn […]