Site logo

Month: November 2023

Sam 16
GRADAIM Fiontraí Óg na Bliana 2023 bainte ag Mia Nic Dáibhéid ó Anagaire, Dún na nGall agus ag Fíricí Fánacha, ceathrar fear óg ó Chorcra Dhuibhne

Thug Mia Nic Dáibhéid as Anagaire agus “Fíricí Fánacha”, ceathrar fear óg ó Chorcra Dhuibhne leo Gradaim ‘Fiontraí Óg na Bliana 2023’ ag mórócáid Gradaim Gnó na hÉireann sa Hogan Suite i bPáirc an Chrócaigh ar an 15ú Samhain 2023. Ba í Mary Kennedy, an láithreoir clúiteach teilífíse a bhronn na gradaim i mbliana. Is […]

Sam 15
GRADAIM Gnó na hÉireann bronnta ar 146 gnólacht

Bronnadh comharthaí GRADAIM Gnó na hÉireann 2023 ar 146 gnólacht ag mórócáid i Páirc an Chrócaigh inniu an 15ú Samhain 2023. Ina measc na gnólachtaí bhí Tesco Ireland, JD Wetherspoon, agus Trócaire. Is í an láithreoir teilifíse Mary Kennedy a bhronn na Gradaim, agus ba í Sinéad Ní Uallacháin a bhí mar bean an tí. […]

Sam 14
Lá Traenála na gCúntóirí Teanga

Bhí cúntóirí ón na naoi gceantar a bhfuil Scéim na gCúntóirí Teanga a reachtáil ann, i láthair ag lá traenála a d’eagraigh Glór na nGael in oifigí Foras na Gaeilge ar Sráid Amien i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo (06/11/23). Feidhmíonn na cúntóirí i scoileanna atá suite i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i Líonraí […]

Sam 14
Cruinniú Boird Ghlór na nGael 4 Samhain 2023 – Cinntí

Tá sé fógraithe ag Glór na nGael go bhfuil luach breis agus €71,150 i ndeontais ceadaithe ag an cheanneagraíocht do ghrúpaí pobail agus do chlubanna CLG tríd na scéimeanna Bláthú agus Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha (FSMD). Fógraíodh an méid seo ag cruinniú de chuid an Bhord Stiúrtha i gCill Airne ag an deireadh seachtaine. Dhá […]

Sam 07
Eibhlín Ó hÓgáin

Gaeilge ag tuismitheoir amháin, Béarla ag tuismitheoir eile. Cónaí orthu i Sasana. Is as Cill Chainnigh d’Eibhlín ach tá sí ag cur fuithi anois i Norfolk, Sasana lena fear agus a n-iníon. D’fhreastail Eibhlín ar bhunscoil agus meánscoil Ghaeilge ach ní raibh Gaeilge sa bhaile aici. Tá a hiníon bliain go leith d’aois anois agus […]

Sam 07
Denis Kelly & Áine Laffin

Gaeilge amháin a labhraítear sa teaghlach Tá cónaí ar Denis agus Áine i Luimneach lena mic Fionn, Odhrán agus Setanta agus tá babaí beag eile ar an bhealach acu fosta. Níor tógadh Denis ná Áine le Gaeilge agus níor fhreastail ceachtar acu ar Ghaelscoil. Chuaigh Áine chun na Gaeltachta cúpla uair agus bhí múinteoirí iontacha […]