Site logo

Month: July 2023

Iúl 26
Conradh tairisceana – Anailís/Iniúchadh ar struchtúr Ghlór na nGael

Tá Bord Stiúrtha Ghlór na nGael ag lorg duine/cuideachta cáiltihe le hanailís a dhéanamh ar oiriúnacht struchtúr na heagraíochta do na cúraimí agus na feidhmeanna atá idir lámha aici.  Tá léiriú spéise á lorg móide costas na hoibre roimh 5.30i.n., 16 Lúnasa 2023. I 2014 ceapadh Glór na nGael mar cheanneagraíocht Gaeilge, ceann den sé […]

Iúl 21
Nuachtlitir Theanga Tí 21 Iúil 2023

Léigh an nuachtlitir is déanaí ó Ghlór na nGael anseo: Nuachtlitir 21 Iúil 2023

Iúl 07
Nuachtlitir Theanga Tí 7 Iúil 2023

Léigh an nuachtlitir is déanaí ó Ghlór na nGael anseo: Nuachtlitir Teanga Tí 7 Iúil 2023