Site logo

Month: Meitheamh 2023

Mei 23
Nuachtlitir Theanga Tí 23Meitheamh 2023

Léigh an nuachtlitir is déanaí ó Ghlór na nGael anseo: Nuachtlitir 23 Meitheamh 2023

Mei 22
Cur i láthair déanta do Theachtaí Dála i dTeach Laighean

Tá Ghlór na Gael tar éis cur i láthair a dhéanamh do Theachtaí Dála i dTeach Laighin inniu, 22 Meitheamh agus tá an t-eagraíocht ag lorg céimeanna nua ón Stát chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal. Tá na céimeanna dírithe ar sealbhú teanga agus soláthar deiseanna úsáide ionas go mbeidh an féinmhuinín […]

Mei 21
Folúntas Poist – Tar ag obair linn!

Tar ag obair linn ar GRADAIM! Tá muid ar lorg Oifigeach Forbartha sa Rannóg Fionntraíochta agus Gnó chun GRADAIM agus scéimeanna eile Glór na nGael a chur chun tosaigh i Mumhan & Connacht. Tá tuilleadh eolais ar fáil ón fhoirm seo. Seoltar CV & Litir Chumhdaigh go dtí: dara@glornangael.ie nó líon an fhoirm seo roimh […]

Mei 20
Oifigeach Forbartha – Rannóg Fiontraíochta agus Gnó

Cuireann Glór na nGael tacaíocht, cuidiú agus aitheantas ar fáil do ghnólachtaí atá i mbun an Ghaeilge a úsáid, nó ar mhaith leo í a úsáid, mar chuid den ghnó acu, nó chun seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge. Cuid lárnach den soláthar a dhéanann Glór na nGael d’earnáil an ghnó ná an scéim […]

Mei 13
Earcaíocht – Scéim na gCúntóirí Teanga

Tá Scéim na gCúntóirí Teanga taobh amuigh den Ghaeltacht á reáchtáil ag Glór na nGael thar ceann an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, mar bheart sonrach ón bPlean Gníomhaíochta 2018 – 2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Ag brath ar an scoil, beidh an Cúntóir Teanga freagrach as: Cuir […]

Mei 09
Nuachtlitir Theanga Tí 9 Meitheamh 2023

Léigh an nuachtlitir is déanaí ó Ghlór na nGael anseo: Nuachtlitir 9 Meitheamh 2023