Site logo

Month: Meitheamh 2019

Mei 28
Nuachtlitir Teaghlaigh 28 Meitheamh 2019

Léigh an nuachtlitir is déanaí ó Ghlór na nGael anseo: Glór Teaghlaigh 28 Meitheamh 2019

Mei 18
Comhairle ar bainistiú eolas faoi rialacháin RGCS

Tá dhá dhoiciméad foilsithe ag Glór na nGael lán chomhairle do ghrúpaí pobail maidir le dualgais s’acu féin faoi le Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí, nó GDPR mar aithnítear iad sa Bhéarla. Is reachtaíocht é RGCS a thugann cearta don saoránach maidir leis an eolas a choinníonn eagrais agus gnólachtaí futhú. Tá impleachtaí tromchúiseacha […]

Mei 14
Nuachtlitir Teaghlaigh 14 Meitheamh 2019

Léigh an nuachtlitir is déanaí ó Ghlór na nGael anseo:Glór Teaghlaigh 14 Meith 2019

Mei 04
Club Puball G – oíche de scothshiamsaíocht trí Ghaeilge – BÁC

Tá áthas orainn ag Glór na nGael go mbeidh fáil níos minice anois ag Gaeil ar an saghas siamsaíochta Gaeilge a chuirtear ar an ardán sa Phuball Gaeilge ag Electric Picnic gach bliain.  Tá ár gcara Rossa Ó Snadaigh ag eagrú Club Puball G, oíche de scothshiamsaíochta trí Ghaeilge sa Pharlús, Whelans i mBaile Átha […]

Mei 03
Scéim Deontas Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha Oscailte

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh bhabhta 2 den scéim i 2019. Tá deontas de suas le €500 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail agus […]