Site logo

Month: January 2018

Ean 29
Scéim Deontas Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha Oscailte

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh bhabhta 2 de den scéim i 2018. Tá deontas de suas le €400 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail […]

Ean 26
Duaiseanna Ghlór na nGael Fógartha!

Ar an gClár speisialta d’Iris Aniar ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, d’fhógair Nóra Welby, Bainisteoir, agus Eoghan Mac Cormaic, Leascheannasaí, Ghlór na nGael torthaí Chomórtas 2017. Fógraíodh suas le €77,000 de dhuaischiste ar maidin agus na duaiseanna sin roinnte ar choistí pobail Ghaeilge fud fad na tíre. Is iad na coistí seo a leanas na […]

Ean 04
Rún na hAthbhliana – Cláraigh le Glór na nGael!

Is féidir do ghrúpa, coiste nó cumann a chlárú le Glór na nGael anois.  Tá grúpaí Gaeilge agus cumainn fud fad na hÉireann agus thar sáile cláraithe linn cheana agus ag baint tairbhe as na buntaistí, as na scéimeanna maoinithe agus aitheantais agus as na seirbhísí comhairliúcháin a chuireann Glór na nGael ar fáil feadh na […]

Ean 04
Gailearaí: Boinn Sheosaimh Mhic Dhonncha 2017

Bhronn Cathaoirleach Choiste Naisiúnta na Gaeilge, Mártan Ó Ciardha agus aíonna eile 40 bonn ar chlubanna CLG as a gcuid saothar ar son na Gaeilge ag ócáid bhronnta i bPáirc an Chrócaigh ar an 16ú Nollaig. Ghlac 87 club páirt ann sa chéad bhliain don scéim seo i 2017.  Bronnadh Bonn Sheosaimh Mhic Dhonncha, idir airgead […]