Site logo

Month: November 2017

Sam 27
Gearrliosta Fógartha do Chomórtas Ghlór na nGael

Tá moltóirí do Chomórtas Ghlór na nGael tar éis cuairt a thabhairt ar breis is caoga coiste pobail atá páirteach sa chomórtas ó cheann ceann na tíre le coicís.  Rinne na coistí seo cur i  láthair ar a gcuid oibre  do na moltóirí agus iad san iomaíocht  sna catagóiri éagasúla de réir daonra an cheantair […]

Sam 22
Lá Náisiúnta na dTeaghlach

Bhí eachtraíocht agus spraoi ann ag Lá Náisiúnta na dTeaghlach a d’eagraí Glór na nGael do theaghlaigh Ghaeilge i mí na Bealtaine 2018. D’fhreastal na scórtha ar an ollimeacht náisiúnta a bhí ar siúl in Ionad Náisiúnta Óige na hÉireann, Droim Rí, Contae na Mí, ar an Aoine agus an Sathairn 25-26 Bealtaine 2018. Mar chuid […]

Sam 08
SRUTHANNA – Eagrán 1 – An Fhís

An chéad fhíseán sa sraith SRUTHANNA ag díriú ar fhís a shocrú mar chuid den aistear planála teanga. Sraith de ghearrfhíseáin spreagúla a thugann léargas géarchúiseach ar bhunphrionsabail na pleanála teanga atá i SRUTHANNA, físeán a thabharfaidh idir eolas sárluachmhar agus treoir fíorúsáideach don choiste pobail ar mhaith leis tabhairt faoin phróiseas pleanála.

Sam 08
SRUTHANNA – Eagrán 2 – Spriocanna agus Gníomhaíochtaí

An 2ú físeán sa sraith SRUTHANNA ag díriú ar shpriocanna agus gníomhaíochtaí a shocrú mar chuid den aistear planála teanga. Sraith de ghearrfhíseáin spreagúla a thugann léargas géarchúiseach ar bhunphrionsabail na pleanála teanga atá i SRUTHANNA, físeán a thabharfaidh idir eolas sárluachmhar agus treoir fíorúsáideach don choiste pobail ar mhaith leis tabhairt faoin phróiseas pleanála.

Sam 08
SRUTHANNA – Eagrán 3 – Measúnú agus Monatóireacht

An 3ú físeán sa sraith SRUTHANNA ag díriú ar mheasúnú agus ar mhonatóireacht mar chuid den aistear planála teanga. Sraith de ghearrfhíseáin spreagúla a thugann léargas géarchúiseach ar bhunphrionsabail na pleanála teanga atá i SRUTHANNA, físeán a thabharfaidh idir eolas sárluachmhar agus treoir fíorúsáideach don choiste pobail ar mhaith leis tabhairt faoin phróiseas pleanála.

Sam 02
Ceardlann Ióga

Ceardlann Ióga beartaithe do Dhún Laoghaire.

Sam 02
Straitéis Teaghlaigh

Tá straitéis náisiúnta don Ghaeilge mar theanga teaghlach molta ag Glór na nGael sa chaipéis I dTreo Plean Straitéiseach Don Ghaeilge Mar Theanga Chlainne. Is é bunchuspóir na straitéise molta ná spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí lena leanaí a thógáil trí mheán na Gaeilge. 2. An Straitéis Teaghlach

Sam 02
Bás Fheargail Uí Chuilinn

Ár gcara Feargal Ó Cuillinn imithe ar slí na Fírinne 1. Feargal Ó Cuilinn RIP