Site logo

Month: Meitheamh 2017

Mei 16
Scéim Deontas do Chlubanna CLG Oscailte

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh bhabhta 2 de den scéim i 2017. Tá deontas de €600 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail agus imeachtaí […]

Mei 05
Folúntais Post: Club Iarscoile i gCarrickmines

Tá Bainisteoir agus Stiúrthóir le fostú i gClub Iarscoile i gCarrickmines, BÁC 18. Tá duine díograiseacha agus fuinniúil de dhíth chun na poist seo a líonadh. Sonraí na bpost 25 uair in aghaidh na seachtaine atá i gceist. Cumas/taithí faoi leith ag obair le páistí iarscoile. Scilleana cumarsáide láidir Gaeilge labhartha líofa (Leibhéal TEG 2 […]