Site logo

Month: March 2017

Már 21
Teaghlaigh sa Scoilphobal – Ag Labhairt Gaeilge sa Bhaile

Tá Glór na nGael ag tabhairt faoi fhorbairt ghréasán de theaghlaigh Ghaeilge i scoilphobail scoileanna lánGhaeilge agus Gaeltachta. Is é is sprioc leis an scéim thacaíochta, Teanga Tí, ná spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh an Ghaeilge a labhairt níos minice sa bhaile. B’fhéidir go bhfuil Gaeilge mheasartha ag tuismitheoirí agus iad ag iarraidh […]

Már 21
Scéim Deontas do Chlubanna CLG Oscailte

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Tá deontas de €400 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.  Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail agus imeachtaí a chuireann úsáid agus foghlaim na Gaeilge chun tosaigh i […]

Már 01
Ceannaigh ‘Bronntanas as Gaeilge’ an Márta seo!

Ta Glór na nGael ag eagrú Scéim Bronntanas as Gaeilge i rith mí Márta 2017, agus beidh siopaí ar fud na tíre páirteach ann. Tá aonaid taispeántais agus díolacháin á sholáthar do síopaí le mana na scéime orthu – “ Bronntanas as Gaeilge- Give a Gift as Gaeilge”. Cuirfear réimse leathan de chluichí boird Gaeilge […]