September 22, 2017
 

An Ghaeilge sa Teaghlach

Tá an teaghlach ar an áit is tábhachtaí le labhairt na Gaeilge agus saibhreas teanga a chinntiú don chéad ghlúin eile. Is é Glór na nGael an ceanneagras náisiúnta atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge mar theanga teaghlaigh. Comhoibrímis le grúpaí a bhfuil na spriocanna chéanna acu.

Is é ról Ghlór an nGael ná a chinntiú go bhfuil tacaíocht agus comhairle ar fáil do theaghlaigh ar fud na tíre atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge. Bíonn clár imeachtaí á eagrú i rith na bliana lena n-áirítear: seachtainí saoire sa Ghaeltacht, deirí seachtaine sna ceithre cúigí, imeachtaí lae, scéalaíocht um Shamhna, cuairteanna Daidí na Nollag, picnicí na Bealtaine, seomra na dteaghlach ag Oireachtas na Gaeilge agus níos mó.

Lenár nuachtlitir a íoslódáil, roghnaigh an nasc thíos.


X