January 21, 2018

Global Gaeilge


Tugann Global Gaeilge tacaíocht don phobal Éireannach thar lear trí mhaoiniú a thabhairt d’eagraíochtaí agus do thionscadail neamhbhrabúis.

Tugann Global Gaeilge tacaíocht don phobal Éireannach thar lear trí mhaoiniú a thabhairt d’eagraíochtaí agus do thionscadail neamhbhrabúis. Ligeann sin dúinn naisc níos straitéisí a fhorbairt le hÉireannaigh ar fud an domhan agus tacú le tógáil cumais na bpobail sin. Maonaítear iontrálaithe agus imeachtaí atá taobh amuigh d’Éirinn amháin agus is gá go mbíonn imeachtaí nó tograí i nGaeilge amháin.

Tá na deontais seo á sholáthar le cúnamh le ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála trí mhaoiniú an Clár Tacaíochta Eisimearcach. Is féidir foirm iarratais Global Gaeilge a fháil tríd ríomhphost a chur chuig: nora@glornangael.ie


X