December 14, 2018

Comórtas Ghlór na nGael


Bunaíodh Comórtas Ghlór na nGael breis agus 50 bliain ó shin chun aitheantas a thabhairt ar obair choistí agus ghrúpaí pobail ar fud na tíre i gcur chun cinn na Gaeilge.

Tá fás suntasach tagtha ar an gcomórtas thar na blianta go dtí an stád reatha, ina bhfuil comórtas le duaischiste de níos mó ná €80,000 agus rannóga éagsúla a chlúdaíonn, sainchomórtais d’Institiúidí Tríú Leibhéal, coistí Gaeilge thar lear agus coistí pobail Gaeilge éagsúla anseo in Éireann. Tugtar deis freisin do choistí dul i gcomórtas do réimse leathan duaiseanna speisialta ó bhliain go bliain.

Mar chuid dá ndualgais, ag plé le Gaeilge sa Teaghlach, Gaeilge sa Ghnó, agus Forbairt Phobail Ghaeilge freastalann Oifigigh Forbartha Ghlór na nGael ar choistí, ag cuidiú leo clárú, ag cuidiú le pleananna oibre a fhorbairt, agus ag roinnt eolais faoi scéimeanna nó áiseanna a bheadh ar fáil do choistí, teaghlaigh nó gnónna. Tugtar cuairteanna timireachta ar gach coiste a chláraíonn i rith bliain an chomórtais le cúnamh agus comhairle a thabhairt go rialta.

Faoi dheireadh na bliana eagraítear tréimhse moltóireachta agus téann foirne moltóireachta Ghlór na nGael timpeall na coistí ag bailiú eolais faoinar chuireadh chun cinn i rith na bliana.

 

Foirm Chlárúcháin le haghaidh Chomórtas 2018

Is féidir foirm chlárúcháin 2018 a íoslódáil ag an nasc seo: Foirm Iontrála 2018

Buaiteoirí Chomórtas Ghlór na nGael 2016

 

Príomhdhuais Ghlór na nGael: Cumann Forbartha Chois Fharraige

Coistí le Daonra faoi bhun 4,000

1ú Duais €4,000 Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire

2ú Duais €3,000 Bóirche Íochtar, Co. an Dúin

3ú Duais €2,000 Glór Uachtar Tíre, Co. an Dúin

Coistí le Daonra ó 4,000 – 20,000

1ú Duais €4,000 Glór na Móna, Béal Feirste

2ú Duais €3,000 Cairde Teo, Ard Mhacha

3ú Duais €2,000 Pobal ar a’n Iúl, an Ómaigh, Co. Thír Eoghain

Coistí le Daonra 20,000 +

1ú Duais €4,000 Glór Cheatharlach

2ú Duais €3,000 Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Béal Feirste

3ú Duais €2,000 Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste

Coistí Gaeltachta (Urraithe ag Údarás na Gaeltachta)

1ú Duais €4,000 Cumann Forbartha Chois Fharraige, Gaillimh

2ú Duais €3,000 Comharchumann Mhic Dara, an Cheathrú Rua, Gaillimh

3ú Duais €2,000 Comhlacht Forbartha na nDéise, Port Láirge

Duaiseanna Speisialta (Foras na Gaeilge)

Duais Chúigeach do Choistí Deonacha €1,500 an ceann

Cúige Chonnacht – Glór Chluainín, Co. an Liatroim

Cúige Mumhan – Clochán Bhréanainn, Co. Chiarraí

Cúige Laighean – Gaeil Chill Dara

Cúige Uladh & an Iontráil Nua is Fearr €1,000 Cairdeas Eoghain, Co. Thír Eoghain

Duais Aitheantais €1,000 Club na Sionna, Co. an Chláir

GRADAM GHLÓR NA nGAEL Séamus Mac Géidigh

Comórtas CLG

Duais Chúige Mumhan €500 CLG na Gaeltachta, Baile na nGall, Ciarraí

Duais Chúige Laighean €500 CLG Chaisleán Cnucha, Caisleán Cnucha, BÁC

Duais Chúige Uladh €500 CLG na Sáirséalaigh, Cill Laobháin, Muineachán

Duais Chúige Chonnacht €500 Na Piarsaigh, Ros Muc, Gaillimh

Buaiteoir Náisiúnta €1,000 Na Piarsaigh, Ros Muc

Duaiseanna Speisialta (urraithe)

Duais Ógras €700 Cumann Gaelach Leath Chathail, Co. an Dúin

Duais Chonradh na Gaeilge €1,000 Craobh Mhaigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe

Duais an Fhorais Pátrúnachta €1,000 Gaeil Chill Dara

Duais an Fháinne (Gael Linn) Dearbhán €1,000 Bóirche Íochtar, Co. an Dúin

Duais COGG €2,000 Glór Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe €1,500 Ros Muc 1916, Ros Muc, Co. na Gaillimhe

Duais Chomhairle Contae Dhún na nGall €1,500 Rann na Feirste, Co. Dhún na nGall

Duais Chló Iar-Chonnacht Dearbhán €1,000 Cumann Forbartha Chois Fharraige, Gaillimh

Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta £1,500stg Glór na Spéiríní, Baile na Scríne, Doire


Buaiteoirí Thrófaí Ghlór na nGael 1962 ar aghaidh

 

1962 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1963 Mainistir na Féile, Co. Luimní
1964 Baile Átha Luain
1965 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1966 Durlas, Co. Thiobraid Árann
1967 Oileán Chléire, Co. Chorcaí
1968 Drom Collachair, Co. Luimní
1969 Bré, Co. Chill Mhantáin
1970 Dún Garbhán, Co. Port Láirge
1971 Baile Mhúirne/Cúil Aodha, Co. Chorcaí
1972 Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
1973 Clochán Bhréanainn, Co. Chiarraí
1974 Eochaill, Co. Chorcaí
1975 Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo
1976 Teampall an Ghleanntáin, Co. Luimní
1977 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1978 An tÁth Leacach, Co. Luimní
1979 Baile Munna, Baile Átha Cliath
1980 Trá Lí, Co. Chiarraí
1981 An Daingean, Co. Chiarraí
1982 Ceatharlach

1983 Inis, Co. an Chláir
1984 Baile an Easpaig, Co. Chorcaí
1985 Ráth Chairn, Co. na Mí
1986 Béal Feirste Thiar
1987 Tamhlacht, Baile Átha Cliath
1988 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
1989 Dúiche Chrónáin, Baile Átha Cliath
1990 Inis, Co. an Chláir
1991 Fionntrá, Co. Chiarraí
1992 Doire
1993 Carna, Co. na Gaillimhe
1994 Ceantar Naithí, Baile Átha Cliath
1995 Ceatharlach
1996 Béal Feirste Thiar
1997 An tAonach, Co. Thiobraid Árann
1998 Ráth Chairn, Co. na Mí
1999 Doire
2000 Paróiste an Chnoic, Co. na Gaillimhe
2001 Inis Oírr, Co. na Gaillimhe
2002 Inis, Co. an Chláir

2003 Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Tuaisceart Bhéal Feirste 2004 Trá Lí, Co. Chiarraí
2005 An Droichead, Deisceart Bhéal Feirste
2006 Paróiste an Chnoic, Co.na Gaillimhe
2007 An Clár as Gaeilge, Inis, Co. an Chláir
2008 Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair
2009 An Droichead, Béal Feirste
2010 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2011 Gaelphobal an tSrátha Báin
2012 Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Co Dhún na nGall
2013 Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua
2014 Glór Charn Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire
2015 Cultúrlann Uí Chanáin, Doire
2016 Cumann Forbartha Chois Fharraige, Co.na GaillimheX