August 16, 2017

An Ghaeilge sa Ghnó agus san Fhiontraíocht

Beidh Glór na nGael ag tacú le gnólachtaí ar mian leo a gcuid gnó a dheanamh trí mheán na Gaeilge, an Ghaeilge a úsáid mar uirlís mhargaíochta, agus ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga cumarsáide san ionad oibre.

Beidh Glór na nGael ag iarraidh gnólachtaí a spreagadh le níos mó Gaeilge a úsáid, agus tapófar gach deis le hearnáil nua fiontraíochta Ghaeilge a fhorbairt, trí chomhairle a chur ar fáil agus áiseanna Gaeilge d’ardchaighdeáin a chinntiú don mhargadh.

Beidh forbairt na fiontraíochta sa chomhphobal Gaeilge ag leibhéal an phobail faoi chúram Ghlór na nGael.  Déanfar an méid fiontraíochta atá ann a láidriú, agus forbrófar tionscadail eacnamaíochta nua pobalbhunaithe, trí áiseanna a sholáthar a thacóidh leo.

Déanfar an pobal gnó reatha a spreagadh le tacú le húsáid na Gaeilge ina gcuid gnóthaí agus cinnteofar go mbeidh an tacaíocht chuí ar fáil chuige sin.


X