Glór na nGael

Glór na nGael, Ráth Chairn.
Baile Átha Buí, Co. na Mí

eolas@glornangael.ie,
Fón: 046 943 0974.