trofaithe

Siopa ar líne

Buaiteoirí 2013

Duais Chomhluadar: €1,500

Craobh na Bóinne, Baile an Bhiataigh

Duais an Fháinne:Trófaí & €1,000
Comhdháíl Náisiúnta na Gaeilge
Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Duais Ógras: €700
Coiste Forbartha Charn Tóchair

Duais Chomhairle Cho. Dhún na nGall: €1,000
Cill Chártaigh & Lár Chomhairle Paróiste Cholmcille

Duais Chomhairle Cho. Na Gaillimhe: €1,500
Coiste Pobal na Tulaigh

Duais Chló Iar-Chonnacht: Dearbhán Luach €1,000
Craobh an Iúir

Duais Cholmcille X 2:€1,500
Comharchumann na nOileán Beag

Glór Dhún Geimhin

Duais Iontaobhas Ultach :X 2 €1,400 an ceann
Céim Aniar
Gaelphobal an tSratha Báin

Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta
Conradh na Gaeilge - Boirche Íochtar - £1,500

Duais an Fhorais Pátrúntacht: €1,000
Muintir Chrónáin

Duais COGG: €2,000
Glór Locha Riach

Duais Údarás Craolacháin na hÉireann X 2 €1,000 an ceann
Raidió Pobail: 92.5 Phoenix FM
Raidió Tráchtála:Spin South West

Duais Pleanála Teanga X 2 €1,500 an ceann
An Aisleann Ranna Feirste
Duais Pleanála Teanga & Iontráil Nua is Fearr €1,500 (€3,000 san iomlán)

Ionad Deirbhle, Co. Mhaigh Eo
Duais Pleanála Teanga& Duais Chonradh na Gaeilge €2,000 (€3,500 san iomlán)

Duaiseanna urraithe ag Foras na Gaeilge

Duais Gnó & Fiontraíochta €1,500
Oidhreacht Chorca Dhuibhne/Corca Dhuibne ag Caint

Duais Cothú na Gaeilge i measc Teaghlaigh X 4 €1,500

Comharchumann na nDéise, Co Phort Láirge
Gort a’ Choirce
Sult an tSolláin , Co Chill Dara
Craobh Mhaigh Cuilinn, Co na Gaillimhe

Duais Fhoilseacháin €750
Comhar Dhún Chaocháin, Co. MhaighEo

Duaiseanna Aitheantais X 3 €1,000 an ceann
Glor na nGael Clochán Bréanainn
East Belfast Mission
Coiste an Pharóiste Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

Teastas Aitheantais
The Carlow Nationalist

Gradam Ghlór na nGael
TG Lurgan

Duaiseana Urraithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna
Comórtas 3ú Leibhéal

Cumann is fearr le níos lú ná 200 baill: €1,000
Cumann Gaelach Marino, BÁC

Iontráil Nua is Fearr €500
& Duais Athmhúintreais €1,000
An Cumann Gaelach
Ollscoil Uladh ag Coláiste Mhig Aoidh, Doire

3ú Áit €1,000
Cuallacht Cholmcille
Ollscoil na hÉireann Má Nuad

2ú Áit €1,500
An Cumann Gaelach
Col. Ollscoil, BÁC

Duais TrasTeorann €1,000 & 1ú Áit €2,000
An Cumann Gaelach , Coláiste na Tríonóide, BÁC

Duaiseanna urraithe ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
Global Gaeilge

Duais Aitheantais €1,000
Cumann na Gaeltachta, Ceanada

Iontráil Nua is Fearr €1,000
Craobh Cláirseach Teamhrach, Ceanada

3ú hÁit €2,000
Caint is Comhrá, Ottawa, Ceanada

2ú hÁit €3,000
Conradh na Gaeilge, Glascú

1ú Áit €4,000
Daltaí na Gaeilge, Nua Eabhrach

Rannóg na Gaeltachta –
Urraithe ag Údaras na Gaeltachta

3ú Áit €3,000
Áisleann Rann na Feirste, Co. Dhún na nGall

2ú Áit €4,000
Ionad Naomh Padraig, Dobhar, Co. Dhún na nGall

1ú Áit €5,000
Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua

An Rannóg ‘Pobal faoi 10,000 Daonra

3ú Áit €3,000
Glór Uachtar Tíre

2ú Áit : €4,000
Glór Locha Riach, Co. na Gaillimhe

1ú Áit €5,000
Coiste Ghlóir Charn Tóchair, Co. Dhoire

Rannóg ‘Pobail le breis is 10,000 Daonra

3ú hÁit €3,000
Glór Cheatharlach

2ú hÁit €4,000
An Clár as Gaeilge

1ú Áit €5,000
Cairde Teo.Ard Mhacha

Príomhdhuais Trófaí Náisiúnta Ghlór na nGael, urraithe ag Foras na Gaeilge, agus €20,000 urraithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua

Glór na nGael, Ráth Chairn.
Baile Átha Buí, Co. na Mí

eolas@glornangael.ie,
Fón: 046 943 0974.

Béarla

Nuacht/News

Fógraíodh Buaiteoir 2013 Ghlór na nGael anocht:

Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua

Buaiteoir an Chomórtais Tríú Leibhéal

An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide